Zarządzenie nr 33/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

Zarządzenie  nr  33/2020

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

z dnia 7 października 2020 roku

w sprawie obsługi interesantów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kraśniku

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2019 roku poz. 511 z późn. zm.) oraz art.17 ust. 2  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z  2019  roku   poz. 1398 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby koronawirusa SARS-COV-2 oraz mając na względzie ochronę zdrowia Mieszkańców oraz pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku, zarządzam wprowadzenie ograniczeń w dostępności do usług administracyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2A, łącznie z podległymi placówkami tj. w bazie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Spławach i bazie Obwodu Drogowo – Mostowego nr 2 w Szastarce, dla interesantów od dnia 7 października 2020 roku do odwołania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg  Powiatowych w Kraśniku.

§ 3

Zarządzenie należy  umieścić na  tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych  w  Kraśniku i na bazach Obwodu Drogowo–Mostowego w Spławach i Szastarce, oraz na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opublikowano: 07 października 2020 13:09

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 58

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.