OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2A

23-204 Kraśnik tel. 81 8264130

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. składników majątku ruchomego:

  1. Piaskarko- solarka marki MADRO PS 5000, rok budowy 2013, cena wywoławcza 22.000,00 zł.
  2. Piaskarka P-1, rok budowy 2004, cena wywoławcza 2.000,00 zł.
  3. Piaskarka P-1, rok budowy 1988, cena wywoławcza 900,00 zł.
  4. Piaskarka P-3, rok budowy 1986, cena wywoławcza 900,00 zł.
  5. Pług odśnieżny PO 97D, rok budowy 2006, cena wywoławcza 900,00 zł.
  6.  Pług odśnieżny PO 97D, rok budowy 2007, cena wywoławcza 500,00 zł.
  7. Kosiarka bijakowa GEO AGL 165, rok budowy 2012, cena wywoławcza 700,00 zł.

Przystępujący do przetargu ma wpłacić w gotówce wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na każdy ww. składnik majątku ( z zaznaczeniem której pozycji dotyczy). Wadium należy wpłacić w kasie ZDP Kraśnik ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pok. 317 lub na konto bankowe nr 62 8717 0009 2001 0011 2022 0003  do godz. 14°° dnia 02.01.2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 03.01.2020 r. o godz.10ºº w siedzibie ZDP Kraśnik ul. Szpitalna 2A.

Opublikowano: 20 grudnia 2019 13:10

Kategoria: Przetargi

Wyświetleń: 222

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.