OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym pn: „Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu dna i odwodnieniu wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2721L od km 2+363 do km 2+790, od km 3+550 do km 3+710, od km 3+830 do km 5+240 w miejscowości Podlesie, gmina Kraśnik oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2721L od km 3+710 do km 3+830 w miejscowości Podlesie gm.Kraśnik”

Opublikowano: 31 lipca 2019 14:54

Kategoria: Przetargi

Wyświetleń: 325

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.