Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2705L Liśnik Duży - Księżomierz od km 0+597 do km 3+737 w gminie Gościeradów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2249L Kolonia Kępa - Skorczyce od km 4+705 do km 8+024 w miejscowościach Leszczyna i Skorczyce w gminie Urzędów, uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” (oznaczenie sprawy: 9/PN/2018)

Opublikowano: 18 października 2018 14:41

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SST

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Wyświetleń: 595

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.