Godziny pracy:

Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku
poniedziałek – piątek w godz. od 7 do 15

Stanowiska

 • Dyrektor

  mgr inż. Marta Gajewska

  Tel. 81 826 41 26

  E-mail: zdp-mgajewska@powiatkrasnicki.pl

 • p.o Z-ca Dyrektora

  mgr inż. arch. Michał Kondracki

 • Obwód Drogowo-Mostowy Nr 1 w Spławach

  Krzysztof Rej

  Tel. 695 735 949

 • Obwód Drogowo-Mostowy Nr 2 w Szastarce

  Wojciech Łojek

  Tel. 665 530 520

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.