{"html":"\n\t
 • \n\t

  31.07.2019<\/p>\n\t

  OG\u0141OSZENIE o przetargu nieograniczonym pn: \u201ePrzebudowa drogi polegaj\u0105ca na utwardzeniu dna i odwodnieniu w\u0105wozu lessowego w ci\u0105gu drogi powiatowej nr 2721L od km 2+363 do km 2+790, od km 3+550 do km...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  17.07.2019<\/p>\n\t

  Przetarg nieograniczony pn: \u201ePrzebudowa drogi powiatowej nr 2251L od km 4+624 do km 7+044 w miejscowo\u015bci Zalesie, gmina Wilko\u0142az oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2714L od km 0+810 do km 4+650...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  21.06.2019<\/p>\n\t

  Dostawa materia\u0142\u00f3w betonowych do budowy chodnik\u00f3w na potrzeby Zarz\u0105du Dr\u00f3g Powiatowych w Kra\u015bniku<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"http:\/\/zdp-krasnik.powiatkrasnicki.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}