{"html":"\n\t
 • \n\t

  20.08.2018<\/p>\n\t

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2735L Str\u00f3\u017ca-Sul\u00f3w gm. Kra\u015bnik<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  23.05.2018<\/p>\n\t

  OG\u0141OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dot. \u201eWykonania przebudowy dr\u00f3g powiatowych: nr 2247L w gminie Wilko\u0142az , nr 2715L Budki-Salomin-Zdziechowice, nr 2719L Olbi\u0119cin-D\u0105browa-Trzydnik Ma\u0142y, nr 2717L...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  14.05.2018<\/p>\n\t

  OG\u0141OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dot. Dostawa materia\u0142\u00f3w betonowych do budowy chodnik\u00f3w na potrzeby Zarz\u0105du Dr\u00f3g Powiatowych w Kra\u015bniku<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"http:\/\/zdp-krasnik.powiatkrasnicki.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}