{"html":"\n\t
 • \n\t

  04.10.2019<\/p>\n\t

  Zapytanie ofertowe dot. swiadczenia us\u0142ug pod nazw\u0105: \u201eUsuwanie pojazd\u00f3w z dr\u00f3g znajduj\u0105cych si\u0119 na terenie Powiatu Kra\u015bnickiego oraz prowadzenie parkingu strze\u017conego dla usuwanych pojazd\u00f3w zgodnie z...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  20.09.2019<\/p>\n\t

  Og\u0142oszenie o przetargu nieograniczonym pn: \u201ePrzebudowa drogi powiatowej nr 2713L Zaklik\u00f3w-Bor\u00f3w \u2013 etap II\u201d <\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  13.09.2019<\/p>\n\t

  Og\u0142oszenie o przetargu nieograniczonym pn: \u201ePrzebudowa dr\u00f3g powiatowych nr 2732L i 2731L na odc. Majdan Grabina - granica powiatu od km 0+006,00 do km 2+865,50 oraz od km 3+536,00 do km 10+560,00\u201d<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"http:\/\/zdp-krasnik.powiatkrasnicki.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}